Welkom op onze nieuwe Website!

Sarike Gaillard
Tanéa Tajiri
Tanéa Tajiri

Wij zijn illustrator en conceptontwerper Sarike Gaillard en projectcoördinator voor culturele organisaties Tanéa Tajiri.

 Wij werken sinds 2018 samen vanuit verschillende disciplines, maar met een gedeelde maatschappelijke betrokkenheid.

Het thema van nieuwkomers in Nederland is actueel, net als de daarbij horende discussies over de multiculturele samenleving. De meningen en gevoelens in de maatschappij over de komst van nieuwkomers lopen sterk uiteen. De afgelopen jaren waren er verschillende protestacties tegen de opvang van nieuwkomers. Tegelijkertijd zijn er veel burgers die juist hulp willen bieden. Dat het een belangrijke maatschappelijke kwestie is waar veel mensen mee worstelen, blijkt ook uit de stroom aan berichtgeving en opinies over nieuwkomers, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten, in de (sociale) media. Er bestaan duidelijk zorgen over de komst en opvang van grote aantallen mensen en over culturele verschillen.